فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

 آن سوی تپه ها

دنگ .

    دنگ .

خرگوش تیر خورده ، از لای تاک ها

 بر برف می خزد .

دنیای  زندگی « شاید » آن سوی تپه هاست .

 

 حتی دم قشنگ خرگوش

از خون  گرم معجزه ، خالی است .

رحم شکارچی ،

 مانده  است گرم خواب .

 گلدان  خاطرش

سرشار از تنفس گل های  سرخ برف .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com