فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

بر مداری دیگر

در بیگزند  این شب آرام

انسان ، غریو دوستیش را ،

پر می گشاید در کاخ روزها

 در کاخ روزها

کز دود شمع های گچین یأس

خورشید های زنده ، نفس می برید سرد .

دیگر ملال  زمزمه ی شک

            که یکزمان

چون موم ، نوش کندوان را در برگرفته بود

 بر خاک می چکد .

دیگر طلای  روشن  زنبورهای مهر

 در خوابگاه  مخمل زرد سرود ها

 چون روز می دمد .

 

 در بیگزند  این شب آرام

 اینک مداری  دیگر آغاز گشته است .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com