فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

طرح 22

آشنایی ها ،

 خواب رنگین  فراموشی است :

سرخ و زرد و سبز ...

 

 بی نم یک قطره باران ،

            ابرهای سرخ

 سر  زمین خاطرم را ،  سایه می ریزد

با سترون ها ، درنگ مرگ

رنگ های آشنای خواب :

سرخ و زرد  و سبز ...

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com