فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

سفر پیدایش

کبود گرد شب ، از آسمان فرو می ریخت

غمین ، چو خنده ی پژمرده بر لبان مسیح

ز باغ عدن که روییده سوی خاور، سبز

دو خط نور درخشید چون دو بازوی پاک

 دو خط نور که گفتی

 در انتظار تجلای پیکری بودند .

نسیم پر برکت از شمال  باغ وزید

 زنی شکفت ،  

            دو بازوی او

                    دو خط نور

 

به باغ  خاور اندیشه ، سفر پیدایش

ز واژه های  درخشنده ، خط هستی یافت .

 

 ( و روح پاک خداوند

بر آبهای جهان  وجود ، لغزان بود )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com