فرخ تمیمی - خسته از بیرنگی تکرار

 
 

 


       

عاشقانه

در شبی ، سرشار اندوه نگاه او

 آنچه در اندیشه ام رویید :

خط بی پایان گیسویش .

 طرح تابستان بی اندوه بازویش .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com