فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

پیش بینی

یکروز ، آخر ماهی افسانه ی دریا

 بر ساحل خاموش ، می یابم تو را تنها .

 بر خود فشارم پیکرت را تنگ تنگ تنگ

 

بر سینه ی زیتونیت آرام ،

 فلس نگاه تشنه ی مشتاق می ریزم .

 جامی ز سرب بوسه های داغ می ریزم .

 

خواهی که بگریزی .

 خواهی که در امواج بی آرام ، آویزی

 اما ز تاب بوسه ها ،  بی تاب خواهی شد .

 در پنجه ی من آب خواهی شد .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com