فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

سرزمین پاک

ای سرزمین پاک

با اولین شکوفه ی هر سال ،

 در دشت چشم های تو ، بیدار می شود

باغ پر از شکوفه ی اندیشه های من .

 

در دشت چشم های تو - این دشت های سبز -

هر باغ شعر من

پیغام بخش جلوه ی روزان بهتریست .

 هر غنچه ،

            هر شکوفه ،

                                هر ساقه ی جوان ،

 دنیای دیگریست .

 

 ای سرزمین پاک

من با پرندگان خوش آوای باغ شعر

در دشت چشم های تو ، سرشار هستی ام .

 من با امید روشن این باغ پر سرود

 در خویش زنده ام .

 دشت جوان چشم تو ، سبز و شکفته باد .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com