فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

 پیوند

به : دکتر رضا براهنی

از قلب من که دشت بزرگیست ،

 - دشتی برای زیستن باغ های مهر -

 غم ، با تمام تیرگیش کوچ می کند .

 

در نور پاک صبح

اندام من ،  ز خواب گران می شود تهی .

در دستهای من

 گویی توان گمشده یی ، یافت می شود .

 

 از قلب من که دشت بزرگیست ،

 - دشتی برای زیستن باغ های مهر -

اینک گیاه دوستی جاودانه ای

 سر می کشد ز نور توان بخش آفتاب .

 

 آوند این گیاه پر از خون آشتی است .

 

 من این گیاه را

تا بارور شود ؛

 با نو گیاه دوستی دستهای تو ،

                                    پیوند می زنم .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com