فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

 شعر یکشنبه

            به : نادر نادرپور

عصر غم انگیزیست .

 یک عصر پاییزیست .

من هستم و تقویم روی میز و نازی - گربه ی زردم -

پایان شعر دیشبم  را زیر لب آهسته می خوانم :

« هر لحظه می میرم هزاران بار

مرگی که یکبارم رهاند ،

            آه،

این هم امیدیست »

 

نیلوفرین دودی ز پیپم در فضای تنگ می میرد .

 در خاطرم طرح سوالی رنگ می گیرد :

- در پایان شعرم گر نه این بود ؟

 - آغاز شعرم گر سرودی از حکایتهای نغز و دلنشین بود ؟

 

گویی  طنین خنده ام در گوشهای خوابناک گربه می ریزد .

 او ،

بیمناک از خواب می خیزد .

 

عصر غم انگیزیست .

یک عصر پاییزیست .

 من هستم و تقویم روی میز و نازی - گربه ی زردم -

بر می گشایم برگی از تقویم

 در زیر شعرم می نویسم :

            یکشنبه شب

            بیست و یک آذر

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com