فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

طرح 22

صبح یکشنبه .

            گرمی مرداد .

دودی از کومه .

            عطری از جنگل.

بژ ساحل .

            کبود تند آب .

خط اندام ها ، رها از خواب .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com