فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

مرثیه

             تقدیم  به  فریده تمیمی

            36 . آنگاه عیسی مسیح و حواریونش به مکانی که جتسمانی  نام داشت رسیدند . به آنان گفت اینجا بنشینید من می روم تا دعا کنم .
- انجیل متی -

اما

 هرگز صلیب قلب بزرگت را

 در سینه ی بلورین ،

            تنها نیافتی .

اما

یک دم در آبگینه ی دستت نگاه کن

 پیداست ،

             تصویر یک صلیب

            در پشت یک حصار بلورین .

بنگر ،

 مسیح - فرزند نا امید خدا - را

 مصلوب یک امید دروغین :

 - جاوید زیستن -

 

اما

یک دم در آبگینه ی دنیا نگاه کن

 پیداست ،

 اندام زرد آدمیان ، بر صلیب ها

 آنان صلیب های امید دروغ را

 با میخ آرزوی خود ، بر پای داشتند .

 

 اما

در شانه های خویشتن ، احساس می کنند ،

 رود خروشناک تپش های مرگ را .

 

اما

 یک دم در آبگینه ی دستت نگاه کن

پیداست ،

             تصویر یک صلیب

            در پشت یک حصار بلورین ،

شاید

مسیح - فرزند نا امید خدا - را

 مصلوب یک امید دروغین نیافتی .

 

 اما

 مسیح - سرگشته ی امید دروغین -

 از آسمان به سوی زمین باز گشته است !

 

اما در باغ جتسه مانی

            در پهنه ی زمین

مردم

 درنگ تلخ شب  انتظار را

 در نبض خواب خویش فراموش کرده اند ،

 

دیگر امید معجزه یی نیست .

 

اما

صلیب قلب بزرگ ما

با زخم میخ ها

 در پشت یک حصار بلورین ،

                                    در انتظار ...

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com