فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

در واپسین دیدار

یکروز ، ما از هم جدا خواهیم شد غمناک .

 یک روز، من در شهر احساس  تو خواهم مرد .

یک روز ، آن روزیکه نامش  واپسین دیدار ما باشد .

تو ، بر صلیب شعر من ، مصلوب خواهی شد .

آن روز ما از هم گریزانیم .

آن روز ما - هر یک درون خویشتن - یک نیمه انسانیم .

آن روز چشم عاشقان در ماتم عشقی که می میرد ،

 خاموش ، گریانست .

 آن روز قلب باغ ها در سوگ گلبرگی که می افتد ،

بی تاب ، لرزانست.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com