فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

... و سرخ ها

از همه سبزی که در من زیست ،

 از همه سرخی که در او زیست ،

در شبی :

    - پرخنده .

        - پرفریاد .

            - بی تشویش .

سرخ ها و سبز ها ،

 آمیزه ای خواهد شد و جاوید خواهد زیست .

 

رنگ ها

 رنگین این شب را ،

 در نهفت باور خود ، نطفه می بندند !

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com