فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 


       

برای گربه ام

ای آنکه یک شب بی خبر رفتی

ای آنکه تاک آشنایی را ؛

از خوشه ی انگور مستی ها ، تهی کردی.

رفتی، شنیدم هر کجا رفتی

 در آسمان رنگ ریا دیدی.

با هر لبی چون آشنا گشتی

صد خنده ی ناآشنا دیدی.

 

 

بازآ، که می دانم پشیمانی.

بازآ، به یاد ماجراهایی که می دانی ...

چون گربه ، پنهان شو در آغوشم .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com