فرخ تمیمی - سرزمین پاک

 
 

 

       
     


شعرهای برگزیده از 1335تا 1341

یک هزار نسخه از این کتاب ، در خرداد ماه 1341 خورشیدی در چاپخانه ی اتحاد تهران چاپ شد

 

 

 

 

 

هدیه به : م. ک. ژاکلین

 1. وسوسه
 2. در واپسین دیدار
 3.  شب وداع
 4.  یک سایه
 5.  آن بهار و این بهار
 6.  برای گربه ام
 7.  قصه ساحل
 8. از هر دری هزار
 9. شعر سبز
 10.  درها ودیوارها
 11. ....
 12. طرح
 13.  پیش بینی
 14. سرزمین پاک
 15. پیوند
 16.  شعر یک شنبه
 17. طرح 22
 18.  تندیس ، الگو
 19.  مرثیه
 20. ... و سرخ ها

 

 
   
 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com