فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

شبگیر

چابک سوار در شنل زرد آفتاب

 از مرز شب گذشت

 و

 بر نرده های نقره یی صبح

                             تکیه داد.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com