فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

طلا و مرجان

 این هسته  را که تُف کردی پار

در پوک وار زرد  گیاخاک  باغچه

  امسال بالیده  سبز

  سال دگر بهار  که آمد

 اردی بهشت آسا می روید .

  ما مانده  در هزار   خم  این  گمان ، ولی

 رنگین کمان  گیلاس

 آوند خواب دیده ی  بهمن  را

تعبیری  از طلا و مرجان  پیغام می بَرَد .

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com