فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 گاهان

  مغاک  تیره ی خاک

 سقوط  اختر  عمر من  از مدار موجود

 میان سنبله  زیک  زیکِ  زنگ  گندمخوار

چه  تیز می پری  از معبر  بنات النعش

که ماهرانه  میزانی در چله ی  خمیده ی  قوس

 بلند این  شب خوشخواب  و خوابگرد  خراب

 خروس  خوش  غزل من،  شبانه می خواند

که راز کنگره ی  هفت  و چار می خوانی

 میان تاج تو ، باغ معلق  بابل

 طنین  باطن  گریان  شعر  خاقانی

 کنار طاق  مدائن.

  چه  آرزوی محالی

  مدینه های  خیالی

                 خیال فاضله ها .......

شکسته  زورق  هستی  فراز کوهه ی  موج

غریو  لجه ی  دریا و ضجه های  غریق

 دهان  باز  لَویاتان ، کناره  صیدون

 سواد  هیکل  نمرود  و نینوا  پیدا.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com