فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

یادمان

 آری جوانی

  در باور  طبیعت،  زیبایی است

و  زیبایی  در گفته ی  حکیمان

                     چیزی  «مناسب  مقصود»            

  «مقصود»  زندگی است

  و هر دو روی سکه ی  مقصود

                                     آزادی.

 پس  در آستانِ  جوانی

برخیز تا

پیوند  جاودانه ی  خود را

 بر کاغذ  سفالی،  سنگی

 یا بر  حریر  آخته  شمشیری

 با واژگان  زنده  یک خط آشنا

 بنویسیم.

  و در مصافِ  بودن

 این یادمان  عهد  جوانی  را

 چونان  شعری،  واخوانیم :

 زیبایی ، جوانی

این  طُرفه ی  مناسب  مقصود .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com