فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 زیر و زبر

برگ درخت

 با ریشه  همنواست

 خورشید  روشنان  فلک  را می جوید

  و ریشه

 ژرفای  تیره گون  زمین های سخت / سست

ژرفای خاک  و

 قله ی  افلاک

. اضداد  آشنا

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com