فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 دیوار

 دیوار روبروی  منزل  ما  را

دیروز

 نقاش ها  سپید، یکدست  کرده اند .

  دیشب

 با  رنگ  سرخ

  چیزی،  شعاری ، بر آن نوشته اند .

  دیوار

 امشب  ملافه  ایست  که مجروحی  خونبار

 افتاده  روی ‌آن

 در انتظار ِ  پرستار .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com