فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 شبنم

چون  غنچه ی  زنبق بیابانی

  پر می شوم  از هوای  بارانی

 گویی همه شبنم بهارانم

  شبگیر  که شد  شبانه  گریانم.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com