فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

منصور

 منصور

 بالای دار

 بالاتر از  من

  بالاتر از تو

 بالاتر ازخاک

  نزدیک  تر به خالق  افلک

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com