فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

آواز زخم

از باد سوی  پنجره  آید به گوش  من

 بانگ  قناریان  همسایه

 بانگ  قناریان اما زخمی است

 از میله  قفس

وین  زخم  کهنه  دیریست

 کاویخته  به حنجره ی  مرغ نغمه خوان.

 ما، تخته بندِ  آهن  و سیمان  شهر ها

 دور ار شکُوه  دشت و بیابان  و کوه ها

  آواز بندیان  را  خوش  داریم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com