فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 پرسه : 7

و سرانگشتی  که  پرنیانی  است.

 آمیزه ای  از شیر وُ نور .

 با این شتاب  که در تُست

  حِصّه ی  من حسرتی  بیش  نیست .

 دیده می بندم که بگذری

 بازآمدی  اگر

 بیادآر

آوند  این گیاه تشنه

 با سخاوت  باران  بیدار می شود .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com