فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

اجاق روشن

 در ما نگاه کن، تا

نان  و شراب   را برکت  بخشی

 تو  بنده ی  عزیز خدا هستی

 پیداست

 دود  اجاق  خانه ات  از تپه های  دور

 وقتی  فضای  شهر

 پک  از سَموم  دود و دم  کارخانه هاست

یاران  کوهگرد  من  از کوهپایه ها

 این جلوه  را به سیر و تماشا نشسته اند

پیداست

 دود اجاق  خانه ات  ازتپه های دور .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com