فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 شکوه غنچگی

  نو می شود پیمان  چو کهن  می شود زمان

 سالها  و ما هم پیر  نیم کند

  نظر  که داری به بالا

 ریشه  می دوانی  در ژرفا

پیوندک  نهال

شکوفه می دهد همه سال .

 چه جست و جویی ؟  چه اکسیری ؟

که به عشق   ره  یافته ای.

شراب  کهن

  در میانی  چله گیان  می جوشد .

  بر فاف  که پریدی نه در خیال

 سی مرغ  هستی  سیمرغ  همه بال .

 با رفتن  زمان

 رنگت نمی پَرَد

 ای غنچگی ، همه عذرایی.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com