فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

آرزو

چنان  که باز بجوید

  به سالگردش  روشن

 نسیم  دره ی منجیل

 نشان  نوبُن  زیتون .

  چنان  که باز بروید

 ز خاک  آیش  رویان

 و درد  و  داغ هزاره

 سیاوشان  گل افشان .

چنان  که باز بگوید

 به نور زرد سپندار

 و عطر وحشی  اسپند

 کلام آبی  عاشق .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com