فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 پیام رامین  به ویس

  شکفته باغ  اناران  به سایه روشن ِ صبح

  لبت  به بارش  باران چه قطره ها  که نمود

  هوای  ساحل ِ  بحرین  و عِقد ِ مروارید

  نفس نفس  ز ِ تَک  باد فرز می بارید .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com