فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

  وداع

 وقتی که  آمدی

 ماه در  بَدر بود

باد  ساکت  شد

 وقتی که  می روی

  در سایه سار بید باغچه ، مجنون

  بر آبنوس  شانه  لیلی  می گریید .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com