فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

دشت  ارژن 

دشت  بزرگ  ارژن  امشب

 تا دم دمای  صبح

  تاریک می ماند

 نه شیری  و نه گور

 صیاد  تاجدار

  از کوه نور

 سیماب  می تراود  بر  صخره های گور

روباه  زیرک

  در حفره  می مانَد

 تنها  می مانی

  زنگوله  را کجا می آویزی؟

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com