فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 خط عمر

  خط  چندم  را می خوانم ؟

  نمی دانم .

 این خط  عمر توست

 تا پرتگاه  زاویه  دستت  جاری

مردی درین  گذر

 در راه  تو خواهد آمد

 سایه به سایه .

غرقاب ها اما در نقطه های  اوج.

فتح

تنها نصیب  تو

 از  فتح  قله ها  مایوس می نشیند او

 در شب نشین  آبی  آویزه  های  یخ.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com