فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 کوه

باد

 پیک  نشاط پرور دشتان

 باران

         هجای  ابر بلندای  آسمان

 کوه

 کان  هزار  گوهر  نایاب

رازینه دار ما در اعماق

 دامن  گشوده  ، سرکش  ،  خاموش.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com