فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

رویای  روز

 برف آمده است

 بر شاخ  لُخت  نارون پیر

 زرینه پوستِ  زنجیره ای  خوابست .

 در کلبه، مرد دهقان

  پای  اجاق  روشن

 بر پُشته های  کاه  لمیده ست

  و پلک های  سنگینش،  گاهی  بر هم  می افتد

 و سفر می کند  دمی ،

 رویای  روز را

تا خوشه های   قرمز  انگور

 تا زوزه ی  بلند شغالان  گرسنه

 تا های  مُمتد  دهانِ سر پُر

با بوی تُند  و  طعم  گس  باروت

 و کهنه های  تکه تکه  رنگین

                             رقصنده  در فضا .

.....................

   خرگوش  چالک 

                         اما

 گم شد

در کوچه  باغ  پرچین

  و توله ی  شکاری  فِرزم  را

                              احمد،  سم داد.

 باشد

 عُمری  اگر بماند

 تابستان دیگر.

برف آمده است  و سقف  نی آجین

 زیر فشار

 جق جق  می نالد    

و  حنجره های  نی

                 چیزی می خواند .

 و درد

 بیدار ِ خواب

  زمزمه واری را تکرار  می کند :

 - از دور

 جیر جیر   سوتِ  زنجره  می آید

 تابستان  در راهست .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com