فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 بیرون

 در پشت  میله های  تیمارستان

 از های  و هوی  دختر

 گنجشک های کوچک

                        آسیمه سر پریدند .

  در کوچه های  شهر چراغانست .

  اینجا سکوت  آبی  نسیانست .

  از رنگ  باران  در ناودان  صبح

 ای کاش  چرت مرد  نگهبان  نمی شکست .

 رگهای  خشک  دختر

 رویای  سینه  سرخ ، ماه،  عروسک  را

 از سوزن  سُرنگ  مکیدند .

  دختر  گذشت  از پُل

 در چار راه  شهر قدم  زد

 خندید

 دندان  به لب گزید

                                      که هیهات

اینجا  که  زندانست !

 برگشت و با  مدادک ِ  ابرو

 بر جیوه های اینه کیفی  اش  نوشت :

  «بیرون

  آیینه ی  شکسته ی  تیمارستانست ! »

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com