فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 تشنگی

تشنگان  خفته  خواب ِ آب می بینند

 کاسه های  آبی  لبریز

 کوزه های  از عرق  تب ریز

 می توانستم  اگر تا  صبح بیداری

 کوزه ها  را در نسیم  سرد بگذارم

  تشنگی  را می نشستم  با کلید  صبرم  اندر مُشت .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com