فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 کوچ

 آسمان  تا صبح  باریده ست

 شهر تهران  شال  برفش  دور گردن

 دست ها  در جیب

 می لرزد

 گاه چرتش  می رُباید.  خواب  می بیند

 خواب  تابستان  خرمشهر .

  روی  برفِ هِرّه  رد پنجه ای  پیداست

 وه،  خدای من،  چه  می بینم

 گربه ای  با بچه ی  بورش

از لب بام  دو سه همسایه  آنسوتر

 تا نهفت ِ خلوتِ  گلخانه  کوچیده ست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com