فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

نگاه کولی

بن بست  کوچه های دستم

  با حرف های  پیرزن  کولی

 بیدار شد

 و روزگار کودکی  من  جوانه زد

بر  شاخ توت  باغ  همسایه .

 خط  افق  عقابی  را پَر داد

 و سایه  خرگوشی  از یونجه ها  گریخت

  پس  با اشاره ی  سبابه 

 پَر وا گشود

 رنگین  چتر بال  ملخ ها

 تا  سیلوی  بلند سیمانی.

 و سرنوشت 

در قصه های  مبهم کولی

  بوی خمیر سوخته  می داد .

 آنگاه ، بستم

  دستم   را که  انتظار  پیامی داشت

 و نگاه  زن

 بر قفل  و بر  قیچی  خشکید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com