فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 مار

  فرشی  گستردم از زمّرد

 که  پای  حوا آرامد

  عطر  افشاندم

 تا هوای  اتاق  رابرتابد .

  هفتاد عقیق

 در

 هفت  سر

  سر بر کشیده 

 از هفت شاخ  شمعدان  مقدس

اما

روشن نمی شود

 ظلمات  اندرون،  تا

 این پا به جایِ  افسرده

  با خط  مار لغزنده ، تَرَک  بردارد

 یک جویبارک تکیده  گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com