فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

شک نخواهم کرد

  تا کی  امشب  آسمان  دُم ریز  می بارد؟

 بره ای  تک مانده  ، سرگردان .

  ابر  می ماند  ز باریدن ؟

  سقف  پرویزن  چه کوتاهست

 چکه ها  در دشت  مس  دارد طنین وهم .

 گرگ  میش  قریه  گفتی  مرگ  در زهدان  خود  پَروَرْد .

  زخم کاری  با سگان  پیر گله ، ماجرا دارد .

  شک نخواهم  کرد

 گر بپاید  این شب، این سرما

  شیر در جام  بنات النعش  می بُرَد .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com