فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

 پدر

رویای  روز  را ، تا از سر گیرم

 در می بندم  بر هرچه  خوانده ام

 و ازفراموشی  می خوانم :

 مرگ ِ رستم

 چیزی

         کم  دارد ....

دست مرا بگیرید،  کز شک گذر کنم

اما، قسم  به

                     واژه ی  سهراب

او

 می تواند  قدیسی  باشد،  و

 هر قدیس

 می تواند  پهلو دهد به دشنگی ، دشمن

 ( پدر هم ! )

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com