فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

کوهستان

پس  قلعه  ساکت بود

                             دیدم

  ریگی  که از طنین  قهقهه کبکی

تا انتهای دره فرو لغزید .

  کبک

  قیقاج  می پرید  و بر ماهور

                             هاشور می زد .

 تیرم  کمانه  کرد وُ در

 رنگین کمان سینه  ریز  آبشارکی  بارید.

 از هیبت  یک  آن  کوهستان 

                                    سردم شد .

 « قیصر »  خِف نکرد

  سربالا  گرفت

  قنداقه ی  تفنگ  را

 بویید  و له له زد .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com