فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

خواهش

آیینه دارم  باش

تا شکوه ترا  بخوانم

 ترا بخوانم  چندان  که با تو  مانم .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com