فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

چارشنبه آتش

تهران

 کبوتران  هراسیده  را

 در آسمان  صافش  خالِ  ستارهِ  کرد .

 یک  انفجار

 من  می روم  که سوختن  شهر

 از پشت بام 

                پیداترست .

 هان

 انفجار دوم

 دیدی

 کلاه  شش ترکی  ترسیم  می کند

  بر فرق پایتخت .

 تهران  پناه برده به  هرجایی

 جز تهران .        

  گند زباله های  مانده 

                          ماسیده

 در کام  گربه ها .

 « بی بی طلا »

 سرزیر  پر کشید

                          تا شب

 ارزن  نخورد  و آب ننوشید .

 من  با نوار ِ تفلون

 و چوب کبریت

پای شکسته چپ رابستم.

 زنجیره ی  حیات،  طلایی است

  یک  حلقه دود  آبی  سیگار

بر حلقه های  اول و آخر

 پل می زند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com