فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

روزی  که نیستی

در چشم  آسمان

 زمین  هنوز  جوانی  تنهاست

 در ماه  می نشیند،  اما قلبش

  در کهکشانها می کوبد .

  روزی  که نیستی

« ناهید »

 شاید

 تنهایی را

  نشکیبد  دیگر

 و

      با جوهر  بنفش

 یک  سرخگُل  بکوبد بر

 بازوی زمین.

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com