فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

  سیب  عدن

باغ  عدن  شکفته

 در سایه سار صخره ی  مغرور گونه ات

ابلیس

 آوند باغ  را

  سیراب می کند

  از ژرفنای  چاه  زنخدانت

و  سیب آدم،  آدم

 - همبستر  فریب حوا - را

   تا  خاکدان  تیره ی  سیاره ی  زمین

                                    پرتاب می کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com