فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 


       

پل خواجو

  استاده  استوار و سنگین ، تا

 با چشمه ها

 رفتار  با وقار  زمان را

 در رهگذار  موج  بخواند

انسان  خاکی  پویاست

و آب و باد و آتش ، پویا

  حتی  اگر تو  ایستادی و یادت  رفت

  جغرافیای  پویایی

 رفتار آب

آیینگی  را می بخشد  به هندسه ی  چشمه های پل

  مردی  که روز پیشین  در رود  غرقه  بود

 حالا  به آب مرده رسیده ست

در زیر  پلک  خواجو می غلتد

 زاینده رود

 با دشتهاش

رنگین  کمان  مهتاب و  کو  کنار

 باغ « بهشت  گمشده  میلتن »

  آبستن است

  همسایه  جنوبی  ما،  امسال

 با آرزوی  دخترکی  بور و سبز چشم

 استاده  استوار پل خواجو

 و استخوان   سختانش

  سنگ است و ساروج  و

ماهیچه های پیچانش

  اندیشه ی  دقیق مهندس

در دوردست  جلگه هیاهوست

گویا  که آب - گردش  سرمست ایلخان

  هنگام  کوچ  ایل  رمیده ست .

 

 

 

 

 

 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com