فرخ تمیمی - تازه ها

 
 

 

       
     

تازه ها

مجموعه تازه ها شامل 64 شعر است که تاریخ سراییدن آنها بین سالهای 1358-1367می باشد.
و در انتهای کتاب گزینه اشعار که در سال 1369 توسط انتشارات مروارید چاپ شده است قرار دارد.

 

 

 

 1.  فال
 2.  شب غازیان
 3.  وداع
 4. دشت ارژن
 5. خط عمر
 6. کوه
 7.  بهار
 8. پرسه آذر
 9. غروب یک ستاره
 10.  نقطه ها
 11. سفر
 12.  پس شنبه
 13. گهواره کودکی
 14. شکسته
 15.  رویای روز
 16. بیرون
 17. غمنامه
 18. تشنگی
 19. کوچ
 20. نگاه کولی
 21. بی بی طلا
 22. لطیف
 23. کابوس
 24. میدان ها
 25.  مار
 26.  شک نخواهم کرد
 27.  پدر
 28. تا اعماق
 29. کوهستان
 30.  چهارشنبه  آتش
 31.  گل- باران
 32. روزی که نیستی

 

 1. شبگیر
 2. باران
 3. از روزگار قابیل
 4. طرح
 5. بهارترین
 6. خواهش
 7. سیب عدن
 8. پل خواجو
 9. پاییز
 10. فرهاد
 11. طلا و مرجان
 12. دیدار
 13. نای چاه
 14. ز گهواره
 15. گاهان
 16. یادمان
 17. زیر و زبر
 18. دیوار
 19. شبنم
 20. تا قله
 21. منصور
 22. خروش فرهاد
 23. پرسه :2
 24. آواز زخم
 25. پرسه : 7
 26. اجاق روشن
 27. شکوه غنچگی
 28. آرزو
 29. پیام رامین به ویس
 30. پیام ویس به رامین
   
 

  FarrokhTamimi.com ©2003-2008

 صفحه اول | فهرست | زندگی نامه | دفاتر شعر | دیگر آثار | English  

 Design by :AVAyeAZAD.com