ترانه 1

ترانه 1

 

شعری  بر تو خواندم
 نوازشی از دستانت  جاری شد
دستانت جاری شد .
من نوید نوازشم
 و سینه ی تو از عطر شعری لبریز .