ترانه 4

ترانه 4

 

ای پرواز واژه ها
آیه های  نگاهت  را بر من جاری کن
 من به انتظار شست و شوی  ، بر کران رود نشسته ام .
سراینده آیه ها مغرورست
و من
 شنونده یی  با  غرور سراینده .